Wis Skole

Wis Skole Versjon 36b, 03.04.2013

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
Felles
2497
Lisenskode 2013-2014

Klargjort for lisenskode for 2013-2014.

Lagt inn det nye skoleåret slik at det blir tilgjengelig for alle skoler.

Rettet feil som gjør at skoleårvalgboksen ikke blir oppdatert ved bytting av skole (superbruker..)

Rettet feil som gjør at globale sql'er ikke blir oppdatert ved bytting av skole

Utført
Import/Eksport
2500
Import, målform
Tatt med målform ved import av data fra fil
Utført
Import/Eksport
2499
PAS: legge inn nye prøvetyper
Lagt inn nye gruppetyper for kartleggingsprøver og karakterstøttende prøver slik at registering av slike prøvegrupper blir mer logisk for brukerne.
Utført
Rapport
2493
Feil i merknad til karakterutskrift
Fikset at det ble tatt hensyn til avkrysning i feltet "vis karaktermerknad" når det gjelder merknad på orden/adferd.
Utført