Wis Skole

Wis Skole Versjon 35d, 07.06.2012

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Karakter
2462
Nytt fag: KRLK150 (for privatskoler)
Enkelte privatskoler har fått godkjent nytt kristendomsfag, med egen fagkode:
KRLK150 - Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Faget er nå lagt inn i programmet, og berørte skjermbilder og rapporter er tilpasset med hensyn til det nye faget. De skolene det gjelder må gå inn på Oppsett - Fag og legge til det nye faget. Eventuelle kristendomskarakterer som er ført på høstterminen må flyttes over på det faget.
Utført
Rapport
2463
Designfeil vitnemål ved fagmerknad for IOP
Det er nå rettet en liten designfeil i vitnemålet. Det gjelder den nye fagmerknaden for IOP, som var for bred for merknadskolonnen.
Utført