Wis Skole

Wis Skole Versjon 35e, 18.06.2012

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
Rapport
2467
Hjemmel til lovverk i vitnemål for voksne
På alle vitnemål er det henvisning til lovverk i toppen. For skoler som tilbyr grunnskoleopplæring for voksne skal det hjemles til Opplæringsloven, og ikke Voksenopplæringsloven. Det er nå laget støtte for dette. Nå kan voksenopplæringsskoler velge hvilket lovverk de følger.
Utført