Wis Skole

Wis Skole Versjon 35f, 23.08.2012

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Import/Eksport
2476
Eksport av gruppetilhørighet
Lagt til gruppetilhørighet som egen kolonne under Program - Eksport. På hver elev kommer det opp hvilke grupper han/hun er koblet til, separert med komma.
Utført
PAS
2477
Feil i PAS, feltet Prøvetype
I en tidligere versjon av programmet har det sneket seg inn en feil ved registrering av prøvegrupper til PAS. Man får ikke registrert riktig prøvetype. Dette er nå fikset.
Utført