Wis Skole

Wis Skole Versjon 36, 17.10.2012

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Karakter
2487
Valgfag

Vi har innført nytt fag: Valgfag.

- nytt karaktervalg hvor man velger hvilket valgfag samt karatker

- nye rapporter som viser valgfag per elev og elever per valgfag

- fikset karakterutskrift slik at valgfag kommer med på riktig måte

- fikset rapport til VIGO slik at valgfag for 10.trinn kommer med (for de som dette gjelder)

- fikset eksport til KREG (NB: trenger ikke ny versjon av KREG)

- opplegg for kopiering av valgfag mellom terminer

- fikset skjermbilde hvor man fører lærer på fag

- tatt med valgfag i karakterprotokoll

Utført
Oppsett
2484
Oppdater poststedstabell
Har oppdatert til siste utgave av postnummerdatabasen. I den forbindelse har vi også oppdatert koden som endrer "fra postnr - til postnr" slik at den også endrer postnr på foresatte og personale.
Utført
Oppsett
2486
Begrenset tilgang til personalopplysninger

Noen skoler ønsker å gi lærere tilgang til Skolen for oppslag mot elevopplysninger. En del reagerer på at alle som har tilgang til Skolen også får se alle opplysninger om alle personale.

Vi gir nå mulighet til å begrense tilgangen til personalopplysningene. Det betyr ny avkrysningsmulighet under Oppsett - Tilgang (Personale) som styrer om Personal-flippen under Skolen skal vises eller ikke.

De som ikke ligger inne med "Personale"-tilgang får ikke tilgang til:

- personaleflipp under Skolen

- personnr i personaleutskrift

- personaleflipp under Eksport

Utført
PAS
2460
PAS: endret betegnelser på enkelte felt

Har endret betegnelser på enkelte felt ved registrering av prøvegrupper, slik at de samsvarer bedre med infoen som skolene mottar fra Udir. Dette gjelder spesielt feltene Prøvetype (tidligere testtype) og Prøveperiode (tidligere testperiode).

Har også endret felttype på feltet Prøvetype slik at man må skrive inn koden manuelt. Tidligere har mange misforstått feltet og valgt feil prøvetype.

Utført
Rapport
2488
Feil i merknadsside i karakterprotokoll
En feil gjorde at merknadssiden i karakterprotokollen av og til ikke ble vist. Dette er nå rettet.
Utført
Rapport
2471
Karakterutskrift ved vurderinger

Karakterutskrift: Laget mulighet til å skjule karakterkolonne, slik at utskriften blir penere ved utskrift av vurderinger (gjelder barneskole)

 

Det vil si at man kan føre vurderinger i form av karaktermerknader, og skrive ut dette ved hjelp av karakterutskriften.

Utført
Rapport
2485
Ny klasseliste 6

En del ønsker klasseliste med plass til opptil 30 elever.

Vi har nå tatt utgangspunkt i klasseliste 4, og laget en ny liste med navnet Klasseliste 6. Mindre marg, mindre linjeavstand, mindre skrifttype og mindre topptekst.

Utført