Wis Skole

Wis Skole Versjon 37, 08.11.2013

Antall punkt: 14

Område Tekst Status
2507
Fikse feil i tekst i protokoller
Utført
Elevdata
2514
Nye valgfag for skoleåret 2013-14

Det er innført 6 nye valgfag i år: http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/
Disse er lagt inn i Wis Skole

  • demokrati i praksis
  • innsats for andre
  • levande kulturarv
  • natur, miljø og friluftsliv
  • reiseliv
  • trafikk
Utført
Felles
2530
Oppdatert poststedstabell
Oppdatert til ny versjon av poststedstabell
Utført
Foresatte
2525
Rapporter - Forbedre ledetekst telefon

Enkelte rapporter har vært utydelige i forhold til hvilke telefonnummer som vises. Følgende er endret:

Klasseliste 6: Tatt med "arb/priv" i kolonneoverskrift

Klasseliste 4: Tatt med "arb/priv" i kolonneoverskrift

Klasseliste 5: Tatt med "Priv" i kolonneoverskrift

Utført
Foresatte
2534
Rettet feil i rutine for rydding i foresatte
Det er rettet en potensielt alvorlig feil i rutinen som rydder duplikater blant foresatte. Feilen gjelder kun i flerskoledatabaser, og gjorde at (i visse tilfeller) foresatte fra flere skoler ble slått sammen. Det betyr at elever på en skole kunne få foresatt fra annen skole, og dersom man ikke filtrerte både på etternavn og fornavn så kunne det potensielt bli mye rot. Dette er nå rettet opp.
Utført
Import/Eksport
2508
Fil til VIGO versjon 1.3.0.0
Oppdatert vårt grensesnitt for eksport til VIGO til versjon 1.3.0.0.
Utført
Import/Eksport
2529
Revidert eksport til læringsplattformer

Endringer for Its Learning

1. Nytt gruppehierarki, med endringer i id-sammensetning på gruppeobjektene
2. Eksportfilen er gjort lettere lesbar ved hjelp av kommentarer.

3. Faggrupper 

4. Foresatte
 

Endringer i Fronter

1. Nytt gruppehierarki, med endringer i id-sammensetning på gruppeobjektene

2. Eksportfilen er gjort lettere lesbar ved hjelp av kommentarer.

3. Faggrupper
4. Forbedret opplegg med foresatte, med mulighet til å velge hvorvidt foresatte skal tas med

 

Felles for Its Learning og Fronter

5. Endringer i eksportoppsett; endret skjermbilder og sørger for at eksport tar hensyn til oppsettet

Utført
Import/Eksport
2537
Skjule fane for XML på Eksport
Vi faser ut xml-eksport direkte fra Wis skole-programmet. Benytt vårt eksportapplikasjon WSEksportApp.exe til integrasjon mot FEIDE og læringsplattformer (LMS). Les mer i følgende artikkel: http://www.wis.no/999/149/185-47765.html
Utført
Import/Eksport
2533
Eksport - skjule døde/passive foresatte
Laget mulighet til å skjule døde/passive foresatte ved eksport til excel/tekstfil. Standard skjult, men med mulighet til å vise om ønskelig.
Utført
Import/Eksport
2528
Oppdatert import av skoler
Importen av skoler har ikke vært oppdatert på en stund. Dvs felt som har blitt lagt til i senere vesjoner har ikke blitt kopiert med. Dette er nå fikset.
Utført
Import/Eksport
2527
Flere felt i vår standardeksport

Vi har lagt til noen ekstra felt i vår standardeksport til excel/tekstfil:
Elever:

- Startdato
- Sluttdato
- InternId
- Foresatt1InternId
- Foresatt2InternId

Personale:

- PersonaleInternId
- økt bredden på merknadsfeltet, støtter flerlinjers merknad

Utført
Klasse
2502
Rom kommer opp i dropdown som blank

Dette er fikset, slik at kun romnavn vises dersom romkode ikke er utfylt.

Utført
PAS
2532
Eksport til PAS bruker lærerens private epostadresse

Benytter nå lærerenes offentlige epost ved eksport til PAS.

Er offentlig epost blank, så benyttes privat epost som før.

Utført
Rapport
2520
Feil i rapport Elevdata

Fikset riktig datafelt på merknaden "notat, skolehistorikk"

Utført