Wis Skole

Wis Skole Versjon 38c, 06.01.2015

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Felles
2595
Tolking av 2-sifret årstall i dato
Har korrigert tolking av 2-sifret årstall i dato, slik at om man skriver fødselsdato på eldre personer med 2-sifret årstall så blir det tolket som 1900 istedet for 2000. Eksempel: 13.11.35 blir til 13.11.1935 istedet for 13.11.2035.
Utført
Foresatte
2560
Bytt rekkefølge på foresatte
Har gjort funksjonen for å bytte rekkefølge på foresatt1 og foresatt2, ved å lage egne knapper for dette.
Utført
Grupper
2591
Autogenerere faggrupper
Ny funksjon for å opprette faggrupper med elever og lærere tilknyttet fag. Ligger på Skolen - Klasser, fanen Faglærere. Høyreklikk på aktuelt fag, velg Lag faggruppe.
Utført
Karakter
2594
Kopiere valgfag fra 8. og 9. trinn
Laget ny funksjon for å kopiere valgfag ført i 8. og 9. trinn over til aktuelle kolonner i 10. trinn. Høyreklikkvalg i karaktertabellen.
Utført
Oppsett
2558
Oppsett - Skoleår

Knapp for å legge inn nytt skoleår er nå festet til toppen, og flyter ikke rundt ved resize av vinduet.

Innført syntaks-sjekk på at det nye skoleåret som brukeren forsøker å legge inn (4 siffer + "-" + 4 siffer, Tall før "-" skal være 1 mindre enn tall etter)

Utført
Rapport
2593
Feil i kolonnebredder, personaltabell
Rettet feil i kolonnebredder i personaletabell, samt justerte plasseringer på kolonnetitler.
Utført
Rapport
2592
Valgfag til VIGO
Eksport i VIGO er korrigert i forhold til at valgfag skal tas med. Dette er gjort i henhold til retningslinjer for vitnemål.
Utført