Wis Skole

Wis Skole Versjon 38d, 15.01.2015

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Rapport
2599
Feil i karakterutskrift for VO
Karakterutskrift for VO-skoler fungerte ikke. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
2598
Valgfag på karakterutskrift
Valgfag for 8.trinn og 9.trinn ble ikke med i karakterutskrift. Det var i utgangspunktet gjort slik fordi en karakterutskrift normalt gjelder en enkelt termin, men noen elever har behov for å få det med i forhold til opptak på privat videregående skole. Har derfor gjort det mulig å ta med disse fagene/karakterene.
Utført