Wis Skole

Wis Skole Versjon 38e, 04.06.2015

Antall punkt: 11

Område Tekst Status
2618
Små vitnemålskorrigeringer

Har gjort noen korrigeringer slik at vi klarer å støtte alle utfordringer fra føringsskrivet for vitnemål. Detaljer:

- IV på eksamen: vise prøveform
- avlyst eksamen skal gi prøveform uten merknad eller karakter. Løst på følgende måte:
--> nytt karaktervalg på eksamen: A (avlyst)
--> på vitnemålet konverteres denne til striplet linje
--> i fil til vigo konverteres denne til blank karakter

- filtrere bort karakteren for morsmålsundervisning fra vitnemål. Dette skal kun vises som merknad på norsk-karakteren, ala slik: Språkoppl. NOR0703/NOR0803

- utvide merknadsfeltet slik at overnevnte merknad vises i helhet

Utført
Import/Eksport
2606
Ny versjon av VIGO-grensesnittet

Wis skole støtter nå versjon 1.3.0.0 av VIGO-grensesnittet.

MERK: alle MÅ minimum ha versjon 38e av Wis skole for å rapportere karakterer til VIGO for skoleåret 2014-2015.

Utført
K-reg
2616
Feil karaktervalg i K-Reg
Det var med litt for mange karaktervalg i K-Reg. Ingen kritisk feil, men dette er rettet for å unngå misforståelser.
Utført
K-reg
2568
Feil med valgfag i k-reg
En feil gjorde at man ikke fikk registrert valgfag med nynorske betegnelser i K-reg. Dette er nå fikset.
Utført
Karakter
2607
Nye fagkoder for montessori-skoler

Montessori-skoler har fått eget sett med fagkoder på sine fag. Disse er nå lagt inn i Wis skole. Løsningen innebærer:

- alle Montessori-skoler MÅ gå inn på Skolen - Generelt, og sett "Montessori" i det nye feltet Pedagogikk

- karakterene føres på vanlig måte

- alle rapporter, skjermbilder og eksporter som tar med fagkoder er oppdatert med nye koder

Utført
Karakter
2556
Kopieringsfunksjon for samisk-karakterer
Endret kopieringsfunksjonene for Mat og helse og Musikk slik at de også virker for de samiske variantene av fagene.
Utført
Karakter
2576
Feil i fagvalgboks under Merknad på karakter
Rettet feil som gjorde at valgboks for fag under fanen "Merknad på karakter" i skjermbildet Karakter viste for mange fag.
Utført
Rapport
2617
Ikke ta med Elevrådsarbeid på vitnemål
Elevrådsarbeid skal ikke på vitnemålet lengre. Vi har derfor endret vitnemålsutskrift samt eksport til VIGO slik at faget ikke blir tatt med der.
Utført
Rapport
2612
Vitnemålsprotokoll: ta med valgfag

Vitnemålsprotokollen viser nå valgfag på samme måte som det er ført på vitnemålet, dvs det vises slik det er beskrevet i gjeldende retningslinjer for vitnemål:

>> Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet

Utført
Rapport
2611
Valgfag på vitnemålet

Vise valgfag på vitnemålet slik som er beskrevet i gjeldende retningslinjer:

>> Dersom eleven velger ulike valgfag skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag, for elever som velger samme fag over flere år er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet

 

Merk: Dersom eleven har hatt flere ulike valgfag så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående opplæring. Dette gjelder interne beregninger som gjøres i systemene for inntak, og gjøres på bakgrunn av data som sendes til inntakskontoret. På vitnemålet er det overnevnte regler som gjelder.

Utført
Rapport
2610
Feil lenke i e-post adresser i Klasseliste 5
Ved eksport av rapporten "Klasseliste 5" til pdf har epostadresse-kolonnen blitt lenket til feil epost. Dette er nå fikset.
Utført