Wis Skole

Wis Skole Versjon 39, 25.11.2015

Korrigering og vasking av data

Antall punkt: 13

Område Tekst Status
2645
Rett feil i eksport til its learning

I grupper som ligger direkte på kommune/skole-nivå får nå personer sine "hovedroller". Foresatte som også er lærer får tildelt lærer-rolle også i gruppen "foresatte på skole".

Fikset også en feil som gjorde at foresatt-relasjoner kom uavhengig av hva som var avkrysset for i oppsettet.

Utført
Elevdata
2653
Elevdata - Pussing

Kosmetiske forbedringer i skjemaet Elevdata:

 - La inn nynorsk/bokmål tekster overalt det var aktuelt
 - Justerte posisjon og bredde på felter for å få mer lik layout i alle faner

Utført
Elevdata
2642
Feil i filter: ny faggruppe

Klasser, fanen Faglærer, funksjonen Lag faggruppe: en feil som gjorde at om man byttet klasse, mens man står i faglærerfanen, så ble ikke elevene filtrert på den nye klassen. Dette er nå fikset.

Utført
Grupper
2649
Feil ved sletting av personale fra grupper
Rettet feil i slettefunksjonen som gjorde at man ikke fikk slettet personale/lærer fra gruppe.
Utført
Hjelp
2652
Hjelp i Wis skole

Vi har besluttet å fase ut den interne hjelpefunsksjonen i Wis skole, og erstatte denne med vår nettbaserte hjelpefunksjon. Dette for at det gjør det mulig for oss å oppdatere hjelpesidene uten å måtte oppgradere programmet. Det innebærer:

1. hjelp - hjelp går til web-hjelp istedet

2. hjelp - webhjelp: byttet navn til hjelp windows, og peke til windows-hjelp

3. hjelpeknapp i knapperaden går til webhjelp.

Utført
Import/Eksport
2657
Folkeregistervask

Det er laget begrenset funksjonalitet for integrasjon mot folkeregisteret. Løsningen er beskrevet her.

Dersom skolen har skaffet bestemt fil fra folkeregisteret, kan denne hentes inn i Wis Skole og brukes som grunnlag for å korrigere adresse på elever og foresatte.
I tillegg til å kunne korrigere navn/adresse på elever og foresatte, kan man oppdatere foresatte med fødselsnummer. Dette er f.eks. aktuelt dersom man ønsker å innføre foreldrepålogging i Fronter/Its Learning via Min Id.

Importere fil fra folkeregisteret
- Velg Program - Import folkeregister.
- Der velger du filen og klikker Neste.
- Da vil alle data i filen importeres og legges i et midlirtidig register i Wis Skole.
- Det vil normalt i filen være personer fra hele kommunen, men videre arbeid kan utføres på hver enkelt skole.

Funksjon for folkeregistervask av data finnes under Oppsett - Folkeregister. Prosessen er som følger:
1. Feil i fødselsnummer på elever
Liste over eventuelle elever i Wis skole, som enten:
 - mangler fullstendig fødselsnummer
 - har fødselsnummer som ikke er med i fil fra Folkeregisteret
2. Oppdater elevinfo
Tabell over avvikende elevopplysninger mellom Folkeregisteret og Wis skole. Dette kan være navn som er skrevet forskjellig, eller avvikende adresseopplysninger.
Avvikende data er gulmarkert som utgangspunkt. Mulighet til å oppdatere elevdata i Wis skole ved å klikke på de gulmarkerte feltene. Da vil feltet bli grønt, og tilsvarende verdi i Wis skole markert rødt. Klikk på knappen "Kjør vask" for å oppdatere. Kun de som er grønnmarkert blir oppdatert, øvrige blir stående igjen i lista.
3. Fødselsnummer på foresatte, steg 1
Antall forekomster av foresatte vi kan påføre fødselsnr direkte. Kriteriene for dette er:
 - match mellom fødselsnr på elev i Wis skole og folkeregisteret
 - OG match på navn på foresatt i Wis skole og folkeregisteret
Klikk på knappen "Påfør fødselsnummer" for å oppdatere de aktuelle foresatte med fødselsnummer. Øvrige må tas i neste steg.
4. Fødselsnummer på foresatte, steg 2
Liste over foresatte i Wis skole som har avvikende fødselsnr i forhold til folkeregisteret, dvs feil eller mangler, med mulighet til å påføre riktig fødselsnummer

Det er laget eget hjelpedokument som finnes i hjelpa til Wis skole.

Utført
Import/Eksport
2651
Ny versjon av VIGO: 1.3.1.0
Oppdatert eksport til VIGO til versjon 1.3.1.0 av grensesnittet. Dette berører rapportene "Inntakskontor karakter fil" og "Inntakskontor elever fil".
Utført
Import/Eksport
2640
Feilrettinger, Fronter-uttrekk

Det er avdekket noen feil i fronter-uttrekket som må rettes.

1. typevalue, manglende verdi. Fronter bruker ikke dette, men det gjør enkelte andre som bruker disse dataene. Brukes til å skille ut type gruppe, f.eks. klassegrupper.

>> det er nå lagt inn verdi i alle typevalue på alle grupper i uttrekk til Fronter

 

2. feilplassert scheme-tag på et par gruppetyper

>> dette er nå fikset

 

3. feil i fylling av medlemmer i basisgruppe, som gjør at elever med utfylt internid (dvs ikke har norsk fødselsnr) i en del tilfeller ikke blir lagt inn i disse gruppene.

>> feilen er fikset.

Utført
Karakter
2658
Feil tittel på kolonne for fratrekk
Kolonnene for fratrekk 8.trinn og 9.trinn (i skjermbildet Karakter, fanen Merknad) har fått feil tittel: permisjon. Endret til Fratrekk.
Utført
Karakter
2647
Nye fag/koder 2015-2016

Endringer i fag og fagkoder for 2015-2016

1. MAT0014 Fordypning i matematikk

Forsøksordning i år. Settes i drift til neste år. Faget kan brukes i stedet for fremmedspråk/språklig fordypning.

2. RLE0030 Kristendom, religion, livssyn og etikk

Erstatter RLE0010

3. Montessoriskoler fortsetter med RLEM010 som i forrige skoleår

Disse endringene er hensyntatt i vitnemål, karakterutskrift, karakterprotokoll, eksport VIGO.

Utført
PAS
2646
Ny gruppetype, PAS: Læringsstøttende
Mange skoler kjører læringsstøttende prøver i PAS. Har lagt inn dette som gruppetype.
Utført
Rapport
2633
Karakterutskrift: Valgfag og standpunkt

La inn filter slik at kun avsluttende valgfag blir med på karakterutskriften. Dvs dersom samme valgfag fins både på 8. eller 9. og et senere trinn (9. og/eller 10.), så vil kun valgfaget som tas på det høyeste trinnet bli med i utskriften. Tilsvarende som det gjøres på vitnemålet.

Utført
Rapport
2648
Feil i oppfrisking av gruppevelger i rapporter
Gruppevelger i rapporter ble ikke oppdatert ved bytte av skoleår. Dette er nå fikset.
Utført