Wis Skole

Wis Skole Versjon 39b, 25.01.2016

Flere rettelser i forbindelse med PAS2

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
2630
Feilmelding ved kopiering av karakter
Rettet feil som oppsto når man skulle føre karaktermerknader like etter at man har overført karakterer mellom terminer.
Utført
Felles
2672
Nytt skoleår: 2016-2017
Lagt til nytt skoleår: 2016-2017
Utført
Karakter
2675
Blanke karakterer
Av og til har det oppstått blanke karakterer, som har blitt med i karakterutskrifter og vitnemål. Vi har nå rettet en mulig feilkilde, som sannsynligvis vil forhindre at dette skjer igjen.
Utført
Oppsett
2670
Epost på systembrukere
Lagt inn egen kolonne for epost under System - Brukere. Brukes f.eks. dersom en systembruker skal kunne melde opp til prøver i PAS2.
Utført
PAS
2674
Ny modul: PAS2

PAS kommer i ny løsning: PAS2. For våren 2016 er det kun eksamen som administreres via PAS2, øvrige prøver skal fortsatt ligge i PAS1.

For Wis skole sin del så har vi opprettet ny modul for PAS2 integrasjonen. I PAS2-modulen får du kun registrere eksamensgrupper, mens i PAS-modulen ligger alle andre prøvetyper.

Når det gjelder PAS2-modulen så vil denne bli kraftig forbedret i forhold til tidligere. Det er laget nedlasting av prøvedefinisjoner, som gjør at man kun får registrere gyldige koder. Det er laget direkte overføring til PAS2, slik at man slipper å gå veien via xml-fil. Det er innført bedre validering av data slik at man unngår en rekke rare feil. Det er innført nedlasting av påmeldingsstatus og kandidatnummer fra PAS2. Vi kommer til å støtte nedlasting av karakterer når sensur er satt.

Utført
PAS
2669
PAS2 - spesialbehandling, norsk

Når det gjelder norsk-eksamen kan en kandidat kun meldes på slik:
"enten i NOR1415. Da vil vi foreta sjekk på at påmeldingen ikke inneholder den aktuelle kandidatene i enten NOR0214 eller NOR0215, i tillegg sjekkes det at kandidaten ikke allerede er påmeldt i NOR0214 og NOR0215.
"eller i både NOR0214 og NOR0215 samtidig. Dette betyr at påmeldingen må inneholde kandidaten i begge disse fagkodene. Dersom det ikke gjøres vil det spesifiseres med en feilmelding når vi forsøker å foreta påmeldingen. Vi foretar også en sjekk på at kandidaten ikke allerede er påmeldt NOR1415.

I Wis skole har vi lagt inn datakontroll som finner slike feil FØR data blir forsøkt lastet opp til PAS. Du vil få opp liste over aktuelle kandidater med feil.

Utført