Wis Skole

Wis Skole Versjon 39c, 04.02.2016

Feil i pålogging med norske bokstaver

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
PAS
2678
PAS2: feil i pålogging ved norske bokstaver
Skoler med særnorske bokstaver (æøå) i skolenavnet, fikk ikke logget på PAS2. Dette er nå fikset.
Utført