Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 39d, 17.02.2016

PAS 2 feil i målform

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
PAS
2681
PAS2, feil i målform på eksamenskandidater
Alle elever som ble oppmeldt til eksamen i PAS2 fra Wis skole fikk påført "Bokmål" som målform. Dette er endret slik at dersom det er satt målform på elev så brukes denne, ellers brukes skolens målform.
Utført