Wis Skole

Wis Skole Versjon 39f, 15.05.2016

Inneholder vitnemål for 2016, import av eksamenskarakterer

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
2686
PAS2: Import av eksamenskarakterer

Laget funksjon som importerer eksamenskarakterer fra PAS2.

Egen fane for Import i modulen for PAS2.

Utført
Karakter
2688
KRLE samisk
Utført
Rapport
2685
Vitnemål 2016
Utført
Rapport
2687
KRLE i vitnemålsprotokollen
Lagt inn KRLE i vitnemålsprotokollen, og sørget for visning av fagets lærer(e)
Utført