Wis Skole

Wis Skole Versjon 40b, 14.11.2016

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Felles
2712
Nytt skoleår 2017-2018
Lagt inn nytt skoleår 2017-2018 for alle skoler
Utført
PAS
2690
PAS2, prøvesystem

Det er laget ny modul for administrasjon av prøver (kartleggingsprøver, karakterstøttende prøver, nasjonale prøver osv). Denne erstatter den gamle PAS-modulen, og vises i programmet som "Prøver". Eksamen er skilt ut i egen modul, "Eksamen".

- nytt grensesnitt for å opprette nye grupper

- grensesnitt for å laste ned prøvedefinisjoner fra PAS, der man kan velge blant relevante prøver for aktuell skole

- nytt grensesnitt for eksport til PAS, som eksporterer prøvene/gruppene direkte til PAS

- rapport som laster ned og viser påmeldingsstatus for aktuell påmelding

Utført
Rapport
2713
Skjule elevtelefon i Klasseliste 5
Mulighet til å skjule elevens telefonnr i rapporten Klasseliste5. Dette gir bedre plass til elevens navn.
Utført