Wis Skole

Wis Skole Versjon 40d, 06.02.2017

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Elevdata
1989
Kopier elever mellom skoler
Det er laget funksjonalitet for å enkelt kunne overføre en eller flere elever mellom skoler under Skole - Klasser - Elever. Ligger under høyreklikk-meny på elever. Støtter markering av elever.
Utført
Felles
2716
Folkeregister - vask av foresattinfo
Laget mulighet til å vaske adresseopplysninger på foresatte, på lik linje med elever. Egen fane for dette under Oppsett - Folkeregistervask.
Utført
Foresatte
2720
Kopiere mobilnr til internid
Laget funksjon for å kopiere mobilnummer til Internid-feltet på foresatte, for å bruke dette i forhold til integrasjoner med fronter/itslearning/feide. Ligger som høyreklikkvalg under Skolen - Foresatte. Kopierer denne informasjonen på alle foresatte på skolen (som ikke har internid fra før).
Utført
Import/Eksport
2577
Begrense tilgang til personnr i Eksport

Laget støtte for å begrense tilgangen til eksport-skjermbildet via rapportgruppe-opplegget. Her sier vi at om en bruker ikke har tilgang til grunnlagsdata, oppsett eller system, så er det rapportgruppen som sier hvorvidt brukeren skal ha tilgang til eksport.

 

Imidlertid begrenser vi ikke hvilken info under eksporter brukeren har tilgang til. Har man tilgang så har man tilgang.

Utført
Rapport
2425
Tilgang utskrifter

- nytt oppsett for Rapportgrupper (Oppsett - Rapportgrupper). Mulighet til å opprette nytt oppsett, eller kopiere eksisterende oppsett. Lister opp alle rapporter, med mulighet til å krysse av hvilke rapporter gruppen skal ha tilgang til
- standard rapportgruppe på skolen (settes under Oppsett - Oppsett)
- rapportgruppe kan knyttes til bruker (Oppsett - Tilgang)
- dersom rapportgruppe ikke er satt på bruker, brukes skolens standard rapportgruppe

Vurderes: systembrukere kan ha alle rapporter uansett?

Utført