Wis Skole

Wis Skole Versjon 41, 06.04.2017

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Import/Eksport
2741
Innskriving: import fra folkeregisteret

Ny funskjon under System - Import folkereg, der får opp alle elever for innskriving fra folkeregisteret. Importrutine blar gjennom valgte elever og importerer elever med tilhørende foresatte. Dersom elev finnes på skolen fra før, i et annet år, gjenbrukes samme elev. Dersom foresatt(e) finnes fra før gjenbrukes disse.

Utført
Oppsett
2730
Skjul passord under Oppsett og System
Kolonnen for passord under Oppsett - Tilgang og System - Brukere har vist passord i klartekst. Har endret dette slik at passordene skjules.
Utført
PAS
2724
Feil i nedlasting prøvedefinisjoner, eksamen
Feil i nedlasting av prøvedefinisjoner, som gjorde at 2016-planen ble nedlastet uansett år. Dette er nå fikset, slik at funksjonen alltid etterspør aktuell plan.
Utført