Wis Skole

Wis Skole Versjon 41c, 08.01.2018

Antall punkt: 10

Område Tekst Status
Felles
2762
Lisenskode i IS
Utført
Felles
2763
Klargjør for 2018-2019
Lagt inn nytt skoleår 2018-2019 for alle skoler
Utført
Felles
2761
Oppdater kommune/fylkesnr
Trøndelagsfylkene er slått sammen til ett fylke med nr 50, og tilhørende kommuner har fått nytt kommunenr. Oppdatert poststedtabellen med oppdatert kobling mellom postnr og kommune/fylke.
Utført
Grupper
2751
Gruppe: forbedret skjermbilde for å koble elever til gruppe
Har tatt i bruk oppslag elev-dialogen (som ble innført i PAS-modulene) for å kunne koble elever til gruppe.
Utført
Grupper
2752
Gruppe: forenklet kobling av lærer til gruppe
Mulighet til å legge til lærer på gruppe, på samme måte som er gjort i PAS-modulene.
Utført
Grupper
2750
Gruppe: kobling til fag og fagkode

- nye felt i tabellen Gruppe: fagkode, fagnavn og klassetrinn

- innført felt for dette i grensesnittet

- innført filtermuligheter

- nytt oppslagsskjermbilde for å koble fag til gruppe

Utført
Grupper
2753
Gruppe: Nye filtermuligheter

Det er laget følgende filtermuligheter på gruppe:

- type gruppe (ikke faggruppe, faggruppe, valgfagsgruppe, språkgruppe)

- fag, med oppslag

- klassetrinn

- klasse

Utført
Import/Eksport
2744
Ny versjon VIGO: 1.3.2.0
Støtte versjon 1.3.2.0 til VIGO
Utført
Import/Eksport
2757
Eksport fronter/itslearning: ta med fagkode
Opplegg for å ta med fagkode på faggrupper i uttrekk til Feide/læringsplattformer
Utført
Import/Eksport
2754
Rettet feil i import fra folkeregisteret
System - Import freg: en feil gjorde at elever som mangler info om foresatt i data fra folkeregisteret ble feilaktig koblet til annen foresatt ved import. Dette er nå fikset.
Utført