Wis Skole

Wis Skole Versjon 42, 21.07.2019

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Felles
2811
Lag faggruppe: Påfør fagkode og klassetrinn
Forbedret funksjonen "Lag faggruppe" som ligger under Skolen - Klasser, fanen faglærer, høyeklikk i faglista. Nå påføres fagkode automatisk på gruppa.
Utført
Import/Eksport
2695
Doble roller i uttrekk til Fronter

Wis skole støtter ikke at en person kan være både lærer og foresatt i uttrekket til Fronter.

Dette er nå løst på følgende måte:

- foresatte gis F som prefiks i id

- dermed vil personale som også er foresatt bli med 2 ganger i uttrekket

- eget valg for idprefiks i eksportkonfigurasjonen

Utført
Import/Eksport
2813
Eksport: faggruppene tar med fagkoder
Eksport til Feide / LMS: faggruppene tar nå med fagkoder, dersom dette er registrert på gruppen i Wis skole
Utført
Import/Eksport
2812
Eksport: klassegrupper tar med klassetrinn
Eksport til Feide / LMS: tar nå med klassetrinn i klassegruppene.
Utført
Import/Eksport
2756
Flere felt med til LMS/Feide

Utvidet extension på person-objektet med følgende felt:

- fnr (fullt fødselsnr)
- wsid (internid)
- ansattkode hvis dette er registrert
- privat epost på ansatte

 

Utført
Import/Eksport
2696
Forbedre loggfiler, uttrekk til Feide
har lagt til kolonne med skole til venstre, og sortert på skole
Utført
Import/Eksport
2721
Fronter: feil i foresatte på flere skoler
Uttrekket til Fronter har ikke hatt støtte for at foreatte kan ha barn på flere skoler. Dette er nå fikset.
Utført