Wis Skole

Wis Skole Versjon 2020.2, 20.05.2020

Klargjort for vitnemål 2020

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Felles
2852
Klargjort lisenskode for 2020-2021

Lagt inn 2020-2021 i programmet, samt klargjort lisenskode for skoleåret.

Utført
Import/Eksport
2856
Eksport til korreksjonsordninga
Lag ny fane under Eksport. Vis grid med de dataene som skal eksporteres. Lag knapp for å kopiere tabulatordelt til utklippstavla. Mulighet til å velge trinn/klasse.
Utført
Karakter
2862
Forenkle registrering av VMM39 på alle elever

Da de fleste eksamener for grunnskolen er avlyst som følge av koronaviruset så har vi opprettet en funksjon for å legge inn denne koden/merknaden på alle elever i klassen. Lagt hit:

- fanen Merknad under Karakter

- høyreklikk, velg "Sett VMM39 Eksamen avlyst pga koronavirus på alle elever"

Utført
Karakter
2861
Ny vitnemåldsmerknad: VMM39

Det er opprettet ny merknadskode på vitnemålet som følge av avlyste eksamener pga koronaviruset. Utdrag fra retningslinjene for føring av vitnemål:

---------------

Generell dispensasjon på grunn av koronavirus-epidemien våren 2020
Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle eksamener for elever i grunnskolen er avlyst våren 2020. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen ble berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dere skal føre VMM39 «Eksamen avlyst for elever våren 2020 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

---------------

Den nye merknadskoden VMM39 med tilhørende tekst er lagt inn i Wis skole.

Utført
Karakter
2857
Feil fagkode: Fordypning norsk

Feil fagkode i faget Fordypning norsk for Montessori-skoler. Fikset, ok.

Utført
Nedlasting
2853
Fiks feil i webupdate

Automatisk nedlasting fra programmet (via System - Nedlasting) starter ikke installasjonsprogrammet automatisk etter nedlasting. Dette er nå fikset.

Utført
Oppsett
2849
Feil i innhenting av backup
Utført
Rapport
2858
Oppdatert VIGO-grensesnitt til 1.3.4.0
Oppdatert filuttrekk til VIGO til siste versjon.
Utført