Wis Skole

Wis Skole Versjon 2020.3, 24.08.2020

Rettet feil i registrering av grupper til Nasjonale prøver. Ny startside + pussing design. Nye fag.

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Felles
2866
Pussing av grensesnitt

Det er nå lagt til visning av viktig info på startsiden i programmet:

  • info om support
  • viktige driftsmeldinger
  • siste infobrev fra WIS
  • info om siste versjoner

Det er lagt til ny knapp helt til venstre i knapperaden øverst slik at du alltid kan hoppe til startsiden.

Fjernet unødvendige knapper.

Utført
Import/Eksport
2869
Feil på ny gruppe under PAS Prøver
Det er gjort endringer på serversiden hos PAS som gjør at nedlasting av prøver feiler i Wis Skole. Vi har nå gjort endringer i hvordan programmet kommuniserer med server, slik at dette virker igjen.
Utført
Karakter
2354
Engelske vitnemål

Laget ny engelskspråklig vitnemålsutskrift. Det er foreløpig ikke laget engelske merknader, så vi viser merknadskoden på fagmerknad og vitnemålsmerknad.

Ordinære fag er oversatt, men det mangler oversetting på fag tilhørende en del privatskoler.

Utført
Karakter
2867
Fagkoder for Norwegian International School
Norwegian International Schools har egne fag med tilhørende fagkoder. Lagt inn disse sånn at det kan føres karakter på de, og få de med på vitnemål.
Utført
Karakter
2870
Fagkoder, modulfag for voksenopplæring
Lagt inn fagkoder for modulfagene, modul 1 - 3 (alle fag det gjelder), sånn at dette kan brukes i integrasjoner.
Utført
Rapport
2864
Topptekst, kompetansebevis voksne
Endret topp/ledetekst på kompetansebevis voksne iht. retningslinjer.
Utført