Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 2020.4, 09.11.2020

Forbedring av eksport fra Wis skole

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
Felles
2873
Oppfrisking av startside ved klikk
Oppfrisk startsida når man klikker knappen for startside.
Utført
Import/Eksport
2876
Endre lærerkoblinger i eksport
Vårt "Fronter"-uttrekk har en struktur som gjør at Feide-baserte tjenester ikke får hentet ut fagkoder på lærere. Vi har nå gjort endringer og forenklinger i uttrekket sånn at dette skal fungere.
Utført
Import/Eksport
2859
WsEksport: støtte at elev kan ha barn
Eksport støtter ikke at elev på voksenopplæring får tilgang til sine barn på annen skole. Vi har nå endret uttrekket slik at vi gir støtte for at også elever blir koblet til sine barn i eksporten.
Utført
Import/Eksport
2874
Feil i eksport, lærerkobling
Det var en feil i koblingen mellom lærer og sammensattgrupper i eksport fra Wis skole. Dette er nå fikset.
Utført