Wis Skole

Wis Skole Versjon 2021.1, 13.01.2021

Diverse feilretting/forbedring

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Karakter
2886
Feil lagring av valgfaget "Utv. av produkter og tjenester"
Et punktum i en forkortelse i teksten førte til feil ved lagring. Fjernet forkortelsen, og da fungerer det fint.
Utført
Oppsett
2788
Hindre uønsket endring av skolens kortnavn
Skolens kortnavn brukes som id på grupper i integrasjoner mot andre systemer, og er dermed sårbar for eventuelle endringer. Får nå advarsel om en prøver og endre kortnavn.
Utført
Oppsett
2792
Ta med internid ved sammenslåing av foresatte
Intern-Id på foresatte benyttes dersom en mangler fødselsnummer. Dette var tidligere ikke med når en kunne slå sammen duplikater av foresatte.
Utført
Personale
2800
Kopiere personale mellom skoler

Lag mulighet til å kopiere personale mellom skoler. Funksjonen legges som høyreklikkvalg under personale-fanen. Marker aktuelle personale og kopier til ny skole. Dialog for å velge skole. Tar kun med personopplysninger, dvs eventuell brukerinfo blir ikke med. Dersom person finnes fra før på mottakerskolen så får du varsel om dette, og personen blir ikke kopiert. Dersom personen finnes på mottakerskolen, men er markert som Sluttet, så blir vedkommende aktivert igjen, DVs ikke kopiert på nytt.

Personen blir ikke markert som sluttet etter kopiering.

Utført
Rapport
2805
Fjerne hyperlinker på epost i rapporter

Per i dag så printes epostadresser som linker. Gjør om dette til vanlig datafelt.
Gjelder rapportene:
- Klasseliste 5
- Telefonliste
- Kontaktliste

Utført
Rapport
2845
Forbedre rapport "Elever per gruppe"
Endre merknadsfeltet øverst slik at all tekst vises.
Utført