Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 2021.3, 04.06.2021

Vitnemål / eksport VIGO klargjort for nye valgfag.

Antall punkt: 12

Område Tekst Status
2909
Nye valgfag i karakterutskrift
Fikset visning av valgfag i karakterutskrift slik at utskriften viser riktige fag ihht ny fagplan 2020-2021.
Utført
2910
Nye valgfag i vitnemålsprotokoll
Tilpass vitnemålsprotokoll til ny fagplan 2020-2021 mht valgfag.
Utført
Felles
2890
Nye felt: D-nummer og fiktive id-er
Laget felt for Dnr + Fiktiv id på elev, til bruk i eksport til VIGO. Skal også vurderes tatt inn i øvrige integrasjoner etter hvert.
Utført
Felles
2073
Mulighet til å kutte 8.trinn ved overføring av elever til nytt skoleår

Funksjonen som kopierer elever og klasser fra skoleår til skoleår har en svakhet knyttet til barneskoler. Om man velger <alle> trinn så blir også 7.klassene kopiert opp til nye 8.klasser, selv om skolen ikke har ungdomstrinn. Vi har nå laget et valg der du kan angi hvilket trinn som er skolens høyeste. Velger man for eksempel 7 så blir ikke 7.trinn kopiert opp til det nye året.

Utført
Foresatte
2899
Forbedret filter på foresattgruppe

Skolen / foresatte: Gruppefilter kan nå vise foresatte til elevene som ligger i en gruppe

Utført
Import/Eksport
2907
Bruk av Dnr og Fiktiv id i eksport VIGO

Programmet kan nå bruke Dnr og Fiktiv id som id på elev i eksport til VIGO. Id blir prioritert i følgende rekkefølge:

1. fødselsnr

2. dnr

3. fiktiv id

Utført
Import/Eksport
2903
Nye valgfag i VIGO-eksport
Fikset eksport til VIGO sånn at det kommer ut riktige valgfag ihht. gjeldende retningslinjer
Utført
Karakter
2911
nye valgfag for Nidaros idrettsungdomsskole
Ta med 2 nye valgfag som Nidaros idrettsungdomsskole akkurat har fått godkjent.
Utført
Karakter
2898
matematikk 1.-7.trinn på montessoriskoler
Fagkoder for Matematikk 1. - 7. trinn mangler for montessori-skoler. Dette må på plass ift. feide-løsninger.
Utført
Karakter
2881
Klargjør vitnemål for nye valgfag
Fikset vitnemål sånn at det kommer ut riktige valgfag ihht. gjeldende retningslinjer
Utført
Karakter
2900
Føre gamle valgfag i kolonner for 8. og 9.trinn
I inneværende skoleår skal det benyttes gamle fagkoder og betegnelser på valgfag som er ført i 8. og 9. trinn på vitnemålet. Laget støtte for å føre dette i kolonnene for valgfag 8. og 9. trinn.
Utført
Karakter
2897
Ny vitnemålsmerknad: VMM40

Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle skriftlige og muntlige eksamener for elever i grunnskolen er avlyst våren 2021. I slike tilfeller skal dere ikke føre dispensasjonsvedtak med VMM17-19. I de fagene der eksamen blir berørt av koronavirus-epidemien, fører dere stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Dere skal ikke føre FAM36. Dere skal føre VMM40 «Redusert antall eksamener for elever våren 2021 på grunn av koronavirus». Dere skal ikke legge med vedlegg.

Den nye vitnemålsmerknaden må altså legges inn, og vi lager en enkel funksjon for å legge til denne på alle i en klasse.

Utført