Wis Skole

Wis Skole Versjon 2021.4, 09.06.2021

Ny tekst på merkaden VMM40

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
Karakter
2913
Ny tekst på merknaden VMM40
1. juni kom det ny tekst på vitnemålsmerknaden VMM40. Teksten skal nå være 'Eksamen avlyst for elever våren 2021 på grunn av koronavirus'. Dette er nå lagt inn i programmet, og blir automatisk korrigert på alle der merknaden er ført.
Utført