Wis Skole

Wis Skole Versjon 2021.5, 23.08.2021

Forbedret kopiering av faggrupper og fikset feil i lagring av eksportoppsett

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Grupper
2914
Forbedret kopiering av faggrupper

Forbedret kopiering av faggrupper mellom skoleår:

  • oppdaterer fagkode til ny kode tilhørende nytt klassetrinn
  • unngår at grupper tilhørende 10.trinn blir overført
  • tar med faglærere

Funksjonen ligger under Program - Kopiere elever (egen fane for Grupper).

Utført
Oppsett
2915
Feilretting - lagring av eksportoppsett
Rettet feil som gjorde at enkelte verdier i eksportoppsettet (system - eksportoppsett) ikke ble lagret på riktig måte.
Utført