Navi

Styringsgruppe historikk

Her ligger informasjon om hvilke personer som har deltatt i Navi styringsgruppe opp gjennom årene.

Styringsgruppa 2015 - 2017

 • Kjetil Rydland, økonomi (Hurdal Verk) (Leder)
 • Olav Arntsen, rektor (Fredly)
 • Benedicte Hambro, kontor/lærer/kortkurs (Ringerike)
 • Marcus Edvardsen, IT (Sund)
 • Bodil Muren Voldsund, kontor (Sunnmøre)
 • Henrik Solhaug, IT (Viken)

Styringsgruppa 2013 - 2015

 • Leon Haugsbø, leder
 • Ellen M. Kjønnerød, Stiftelsen Nestor Seniorutvikling
 • Henrik Solhaug, Viken folkehøgskole
 • Kjetil Rydland, Hurdal Verk folkehøgskole
 • Brith H.Bø, Seljord folkehøgskule

Styringsgruppa 2011 - 2013

 • Leon Haugsbø, Folkehøgskolerådet
 • Bodil Muren Voldsund, Sunnmøre folkehøgskule
 • Olav Arntsen, Fredly folkehøgskole
 • Kjetil Rydland, Hurdal Verk folkehøgskole
 • Brith H.Bø, Seljord folkehøgskule
 • Ole A. Sødal (WIS)

Styringsgruppa 2009 - 2011

 • Leon Haugsbø, Folkehøgskolerådet
 • Bodil Muren Voldsund, Sunnmøre folkehøgskule
 • Olav Arntsen, Fredly folkehøgskole
 • Stein Storvik, Namdal folkehøgskole
 • Paul Hoegh, Sogndal folkehøgskule
 • Ole A. Sødal (WIS)

Styringsgruppa 2007 - 2009

 • Leon Haugsbø, NKF/Folkehøgskolerådet
 • Stein Storvig, inspektør Namdal folkehøgskole
 • Helge Ludvigsen, Øytun 
 • Bodil Muren Voldsund, kontorfullmektig, Sunnmøre 
 • Per Kristian Hammer, Bjerkely
 • Ole A. Sødal (WIS)

Styringsgruppa 2005 - 2007

 • Torild Dalsrud, Toneheim folkehøgskole (leder)
 • Randi Bakken, Revyskolen Solbakken folkehøgskole
 • Leon Haugsbø, Sunndal folkehøgskole
 • Linda Eide, Karmøy folkehøgskole
 • Øyvind Brandt, Informasjonskontoret
 • Ole A. Sødal, WIS AS

Første møte i gruppen ble holdt i Oslo 29. november 2005.