WisWeb

icon

Nyhet

Publisering av nyheter nesten automatisk. Du skal utelukkende skrive teksten samt angi publiseringsdato og evt. bilde. WisWeb nyheter klarer resten!

WisWeb nyheter er et register over interne og eksterne nyheter. Oppsett av nyhetsdokumenter er enkel, og benytter samme teksteditor som for øvrige dokumenter.

Med nyhetsmodulen har du mulighet for:

 • Utvelgelse og styring av bilder på bestemte plasser
 • Styring av publiseringsdatoer og klokkeslett
 • Sortering av nyheter
 • Sortere rekkefølge og visning av nyheter
 • Bestemme områder hvor nyheten skal vises. Intern/ekstern
 • Egen flipp for visning av nyhet før publisering.
 • Detaljer om hvor mange og hvem som har lest nyheten.

Fordeler

Hurtig

 • Det er enkelt å opprette et nyhet, sette tittel, område, ingress og bilde. Dette øker bredden i nyhetsstrømmen. 
 • Nyhetstinfo (eier, dato, opprettet) settes automatisk. Publisering av nyheter med ett klikk.

Sikkert

 • Kun brukere med redigeringstilgang til WisWeb kan opprette nyheter.
 • Den som oppretter nyheten eier nyheten. Ingen innsyn i nyheten når den står under arbeid.
 • Når nyheten er ferdig kan redaktør godkjenne.
 • Et nyhet kan slettes og kommer da i søppelbøtte hvor den kan slettes permanent eller gjenopprettes.

Oversiktlig

 • Liste over alle dine nyheter, hvor du enkelt kan slette, gjøre endringer og opprette nye. Global og modulbasert søk.