WisWeb

icon

Melding

Modulen melding er en modul i WisWeb kvalitet for å melde avvik.

Man kan velge mellom tre typer meldinger. Driftsmeldinger, avviksmeldinger eller forbedringsmeldinger. Modulen består av et enkelt skjema, hvor man melder.

Meldingstyper

Melder du en driftsmelding får du mulighet for å velge hvilket team som skal ha meldingen

Når du trykker Send melding  sendes skjemaet enten til teamet eller til fordeling hos de som skal behandle meldingen.

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen melding er en del av denne pakkeløsning.