WisWeb

icon

Melding Behandling

Melding behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte driftsmeldinger i organisasjonen.

Melding behandling er er en egen modul for å behandle innsendte driftsmeldinger. Modulen er knyttet til melding (skjema til innsendelse av meldinger).

Saksgang

En melding vil sendes  til fordeling til teamets medlemmer. Disse får det opp i egen fordelingsliste. Her kan meldingen fordeles. Når meldinger er fordelt kan saksbehandler videre bearbeide det.

Meldinger kan knyttes til styrende dokument, kvalitetsmål eller prosedyrer. 

En melding som meldes inn går gjennom ulike faser (status).

Følgende status gjelder for meldinger:

 Under registrering (meldingen registreres av bruker)

 Meldt (meldingen er registrert og sendt til saksbehandler)

 Under behandling (meldingen behandles av saksbehandler i selve behandlemodulen)

 Behandlet (meldingen er ferdig behandlet)

 Klar til lukning (meldingen får en siste sjekk før lukking)

 Lukket (alle tiltak er utført, meldingen er lukket)

 Annullert (dette er meldinger som blir forkastet av saksbehandler)