WisWeb

icon

Forbedring behandling

Melding forbedring behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte forbedringsmeldinger i organisasjonen.

Forbedring behandling er er en egen modul for å behandle innsendte forslag til forbedringer. Modulen er knyttet til forbedring (skjema til innsendelse av forbedrings meldinger).

Saksgang

En forbedringsmelding vil sendes  til fordeling blant ansvarlige personer i bedriften . Disse får det opp i egen fordelingsliste. Her kan forslaget fordeles. Når forbedringsforslaget er fordelt kan saksbehandler videre bearbeide det.

En forbedringsmelding som meldes inn går gjennom ulike faser (status).

Følgende status gjelder for meldinger:

 Under registrering (forbedringen registreres av bruker)

 Meldt (forslaget er registrert og sendt til saksbehandler)

 Under behandling (forslaget behandles av saksbehandler og prioriteres i selve behandlemodulen)

 Behandlet (forbedringsforslaget er ferdig behandlet)

 Klar til lukning (meldingen får en siste sjekk før lukking)

 Lukket (alle tiltak er utført, meldingen er lukket)

 Annullert (dette er forbedringsforslag som blir forkastet av saksbehandler)