WisWeb

icon

Risiko

Modul for risikovurdering/kartlegging av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Med WisWeb risiko kan du få en oversikt over hvilke risikofaktorer som er sjekket. Resultatet vises med en fargekode. Det legges tiltak på hver risikovurdering.

Risikobilde