WisWeb

icon

Skjema

En modul i WisWeb Kvalitet.
Register over alle skjemaer, formularer

Generelt

Her kan man lage eller laste opp eksisterende skjemaer. Skjemaer kan tilknyttes kvalitetsstandarder, prosedyrer eller legges som vedlegg til oppgave. Består av opplysninger om selve skjemaet, med tittel ,type, hvor skjemaet skal vises, gyldighet etc.

Man kan lage skjemaer, det ligger en vanlig tekstbehandler som gjør at man kan sette opp skjemaet som man ønsker. Fordelen med å lage skjemaet her er at man slipper prosessen med å laste opp en fil.

Et skjema kan knyttes til ett eller flere områder. Dette styrer hvilket område av nettet skjemaet skal vises på.

Fordeler

Et oversiktlig register over alle skjema og formularer. Man kan lage egne elektroniske skjema.