WisWeb

icon

Stilling

Modul til opprettelse og administrasjon av stillingsannonser. Register over ledige stillinger.

Et register over ledige stillinger. Viser en oversikt over tidliger, nuværende og kommende stillinger. 
Består av status som viser status på stillingene, hvem som er utlyst, forlenget, etc.
Felt som viser om stillingene er utlyst eksternt på internett eller bare internt på intranettet. Dessuten kan man søke etter stillinger.

Aktuelle felt

Type, beskrivelse, sted, plassering, når utlyst, søknadsfrist, lønntrinn, vises hvor, tiltredelse.
Skjemaet vises på internett og fletter alle opplysninger inn.

Rapport

Stillingsmodulen har tilknyttet en rapport som viser annonsen i pdf format.
Man kan velge å utskrive eller sende stillingsoppslaget som pdf fil til evt. aviser.