WisWeb

icon

Spørsmål

Få overblikk over brukernes spørsmål. Gjør at du hele tiden blir bedre.

Egenskaper

Modul til styring av spørsmål og svar. Modulen brukes til å besvare innkomne spørsmål fra internett.

Det ligger et skjema på internett som utfyldes med spørsmål. Alle svar sendes til definert kontaktperson, som bestemmer svar og publiserer svaret på Internett.

Fordeler

Oversikt over alle spørsmål, registrere hva det blir spurt om og samtidig forbedre.