WisWeb

icon

Bilde

Vi har laget et unikt bildebehandlingssystem i WisWeb. Det er mulig å laste opp enkeltbilder eller mapper med bilder.

Om bildemodulen

WisWeb bilder er et register over alle bilder. Bilder kan legges inn av bruker med redigeringstilgang eller registrerte bildegivere.
Det kan lastes opp enkelte bilder og hele bildemapper.  
Det kan legges inn opplysninger om hvert enkelt bilde. Bildene samles i kategorier.
Søkbar stikkordbeskrivelse kan legges inn på hvert enkelt bilde, slik at de blir lette å finne.

Et valgt bilde kan bearbeides direkte på skjermen før en laster det ned eller skriver det ut:

  • Utsnitt og størrelse: En kan beskjære bilde og endre størrelsen (Zoom), samt avrunde hjørner. 
  • Effekter: Lysstyrke, kontrast, fargeforskyvning, invertere, gjøre diffus, mosaikk o.l.
  • Tekst: En kan legge tekster på bilde med ønsket plassering, utseende og effekt.

På hvert bilde kan en vise informasjon om hvor ofte bilde har vært med i søk og hvor ofte det er vist.

Bildene kan vises på flere måter, i bildegalleri eller som enkeltbilder.