WisWeb

icon

Kontakt

Et komplett kontaktregister med koblinger til alle former for medlemsskap og aktiviteter.

Egenskaper

Kontaktmodulen i WisWeb holder orden på alle slags kontakter, både firma og personer. Firma viser tilkyttede personer. Kontakter kan kobles sammen i lokale og globale grupper. Kan åpne for at brukere kan registrere seg direkte på nettet. Brukere kan selv sørge for å holde registeret oppdatert. Mulig å sende meldinger til bestemte grupper.

Finne adresser

En bruker vil søke etter adresser ved å søke fritt i alle eller utvalgte grupper. Det er mulig å sortere resultatet på de forskjellige kolonnene.

Vise detaljer

Når en klikker på en kontakt får en opp kontaktskjema for kontakten. I tillegg til faste opplysninger vil det være oversikt over medlemmene i kontaktens grupper. På felles kontakter vil en også se hvilke grupper kontakten er medlem i.
All utgående e-post/SMS loggføres på kontakten.

Fordeler

  • Enkelt å få overblikk over alle kontakter, med detaljert kontaktinfo og bilde med utvidet søkefunksjon.
  • Oversikt over medlemskap, aktiviteter.
  • Du kan sende meldinger til kontakter eller grupper av kontakter.
  • Oversiktlig kommunikasjonslogg
  • Oversikt over personer tilknyttet firma