WisWeb

icon

Felt

Modul til registrering av byggefelt. Her ligger alle opplysninger som er relevante for et byggefelt.

Generelt

Tomtefelt er en modul i WisWeb tomteregister. Modul til registrering av tomtefelt, med oversikt over de enkelte tomter.
Oversikt over byggefeltet med kode, kategori, kontaktinfo, størrelse, etc.
Koblinger  til relevante lenker, bilder og filer i byggefeltet.

WisWeb tomteregister

WisWeb tomteregister leveres som en pakkeløsning for administrasjon av tomter med flere relevante moduler. WisWeb Felt er en del av denne pakkeløsning.