WisWeb

icon

Kalkyle

En modul i WisWeb butikk.
Velegnet til utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

Kalkyle er en modul i WisWeb butikk. Modul til registrering og kalkulering med innlagt pris og omkostningsberegning.
Inneholder navn på kalkylen med kostnader og timelønn, samt utregning av fortjeneste. Modulen er velegnet til alle som har behov for utregning av omkostninger og fortjeneste ved et produkt

Innhold

Man kan man velge forskjellige produkter som inngår i kalkylen med mengde angivelse. Opplysningene hentes fra produktregisteret.

Priser

Her kan man legge inn antall solgte enheter av den aktuelle kalkyle pr. dag. Systemet beregner totalpris utfra antall dager.

Rapport

Lager en grafisk oversikt over alle kalkylene i et aksesystem. Man kan knytte til et sett av aktuelle tiltak.

WisWeb butikk

WisWeb butikk kan leveres som en pakkeløsning for kjøp og salg med flere relevante moduler. 
Kalkyle er en del av denne pakkeløsning.