WisWeb

icon

Vedlikehold

En Modul i WisWeb boligadministrasjon. En modul til registrering av vedlikehold som skal utføres på en bolig.

Generelt

Vedlikehold er en modul i WisWeb boligadministrasjon. En modul til registrering av vedlikehold som skal utføres på en bolig, kobler vedlikeholdet til en bolig fra boligregisteret. Frist for utførelse, ansvarlig utfører, samt merknader.
Man kan legge inn materialer med prisopplysninger. Systemet regner selv ut totalsum.

Oppgaver

Hvis vedlikeholdet består av flere oppgaver kan man koble oppgavene på med ansvarlig og frist.

Vedlegg

Man kan koble lenker, bilder og filer til vedlikeholdet

WisWeb boligadministrasjon

 

WisWeb boligadministrasjon leveres som en pakkeløsning for boligadministrasjon med flere relevante moduler. WisWeb bolig er en del av denne pakkeløsning.