WisWeb

icon

Kjøpes & selges

En modul i WisWeb butikk. Modul til annonsering av kjøp og salg.

Generelt

Modulen er tenkt brukt som en intern markedsplass med en annonse og frifelt til beskrivelse av annonsen.

Prinsipp

Man legger inn data i et register over kjøp/salg. Bruker kan se sine egne oppføring, og søke blant andres oppføringer. 
Modulen har egen visning på startsiden, med markering av om bruker har klikket på "annonsen".
Når noen finner match, må den som har lagt ut varen sette status til solgt/kjøpt.
Det er ikke koblet betaling til modulen.

Rapporter

Man kan skrive ut en enkel statistikk om bruk av salg/kjøp. 

WisWeb butikk

WisWeb butikk kan leveres som en pakkeløsning for kjøp og salg med flere relevante moduler. 
Kjøpes og selges er en del av denne pakkeløsning.