WisWeb

icon

Menings-måling

En modul til enkle meningsmålinger på nettstedet

Hva mener dine brukere?

Vi har laget en modul for enkel meningsmåling. Her kan brukere av nettstedet fortelle deg hvordan de opplever de tjenestene du representerer. 
Gjennom tilbakemeldingen får du dermed tilgang på informasjon din organisasjon ikke har hatt tilgang på tidligere.

  • Viser en statistisk oversikt i valgbare grafer
  • Kan brukes som verktøy i markedsføringssammenheng
  • Gjør enkle undersøkelser for dine brukere/medarbeidere etc.
  • Samler alle tilbakemeldinger på ett sted.
  • Eget opplegg for filtrering av stemmer. Kun en stemme pr. besøkende.