WisWeb

icon

Aktivitet

Holder orden på alle aktiviteter i forbindelse med et prosjekt.

Generelt

Modulen er et register over alle aktiviteter i et prosjekt. Modulen er knyttet til prosjektmodulen via milepæler 
Alle prosjekter har milepæler. På milepælene kan det settes aktiviteter med prioritet og status.
Det kan utskrives rapporter over alle milepæler og aktiviteter.

Fordeler

  • Gir detaljert info om hver enkelt aktivitet i prosjektet
  • Det kan settes pris på en aktivitet
  • Man kan koble en kontakt til aktiviteten
  • Det kan vises prosentvis utførtgrad
  • Den kan kobles til et tema
  • Oversikt over utførte aktiviteter

Prosjekt

WisWeb Prosjekt kan leveres som en pakkeløsning for prosjektstyring med flere relevante moduler. Aktivitet er en del av denne pakkeløsning.