WisWeb

icon

Medlem

Et medlemsregister til lag og foreninger

WisWeb medlem er et medlemsregister i WisWeb. Registeret er knyttet opp mot kontaktmodulen. Her kan man registrere alle medlemmer med aktuell status.
Se tilknytning til andre medlemmer, f.eks hovedmedlem, familiemedlem.
Alle medlemmer knyttes opp til medlemsmodulen via kontaktmodulen.
I medlemsmodulen registreres medlemstype, fødselsdato, aktiv/passiv, dato innmeldt/utmeldt.
Med WisWeb medlem kan medlemmene selv oppdatere egen informasjon og interesser på "Min side" via Internett.

Fordeler

  • 100% web basert
  • Automatisk utsendelse av faktura, påminnelse og purring.
  • Import av OCR fil fra banken som setter automatisk ordrestatus.
  • Oversiktlige rapporter
  • Egen utskrift for medlemmer uten e-postadresse
  • Min side for medlemmer
  • Flettebrev via E-post

Oversiktlig rapport

Rapporten medlemsregister viser en oversikt over alle medlemmer med status. Rapporten kan eksporteres både til Excel og Word.
Viser også medlemmer fordelt på alder.
Faktura fra - til - Rapporten viser en oversikt over betalingsstatus pr. medlem.