WisWeb

icon

Indikator

En indikator skal anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte.

Ordet indikator kommer fra verbet indikere som betyr "å anvise, angi". Man bruker indikatorer for å anvise eller angi forhold som er for kompliserte eller for kostbare å måle direkte. En indikator skal kvantifisere forhold: den skal altså angis i målbare størrelser.

En indikator kan sies å ha tre hovedfunksjoner: 

  • forenkle
  • kvantifisere
  • kommunisere 

Modulen Indikator er en samling med alle indikatorer (planlagte, i drift, avsluttet). På hver indikator ligger det hvilke spørsmål som ligger til grunn for indikatoren samt målinger som er gjort på den aktuelle indikatoren. Hver indikator kan knyttes til fokusområde og suksessfaktor.

Velgeren

I lista til venstre ligger alle indikatorer som er knyttet til valgt område.

Historikk

Her finner du en graf over gjennomførte målinger. Velg styringskort i valgboksen.

Info

Her ligger informasjon om denne indikatoren. Forklaring, hyppighet, skala osv. I tillegg ser du hvilke grunnlagsspørsmål som ligger på indikatoren.

Helt nederst står de målepunktene som er lagt inn på denne indikatoren. Et målepunkt forteller når det skal foretas målinger. På hvert målepunkt finnes det målinger fra en eller flere områder/enheter.

Pr. område

Her finner du en graf som viser alle målinger for hvert målepunkt, fordelt på områder. Du kan velge målepunkt i valgboksen.

Konseptet

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også sterkere kunne koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler. 
Modulen Indikator er en del av denne pakkeløsning.