WisWeb

icon

Tiltak

Gir oversikt over alle tiltak knyttet til styringskort eller indikator.

Når en har funnet ut hvor en står (gjennom målinger) og bestemt seg hvor en vil (målene), kan en fokusere på hvordan en skal komme dit. Det gjøres gjennom modulen tiltak. Tiltakene kan knyttes til alle nivå i styringskortet, og de kan også legges inn uten tilknytning til styringskort.

På det enkelte tiltak kan settes prioriteringer, start og sluttdato etc.

Her viser vi en tiltaksoversikt:

 Tiltak BMS

Konseptet

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også kunne koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler. 
Modulen Tiltak er en del av denne pakkeløsning.