WisWeb

icon

Måling

Modul som måler og tallfester et resultat

I modulen Måling  legges det inn resultatet av målingen, evt. merknad og sette status.
På hver indikator legges det inn når data skal måles (målepunkt). På hvert målepunkt legges det inn planlagte målinger for hver avdeling/enhet som skal delta på målepunktet 

Fordeler

  • Oversikt over alle aktuelle målinger fordelt på områder
  • Oversikt over status på målinger, planlagt og i gang etc.
  • Målinger kan delegeres.

Konseptet

Konseptet balansert målstyring ble utviklet som et styrings- og måleverktøy for å kunne styre etter flere områder enn de finansielle tall, men også sterkere kunne koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler.
Modulen Måling er en del av denne pakkeløsning.