WisWeb

icon

Planverk

Modulen planverk er et register over alle planer som bedriften/kommunen har.

Modulen er strukturert i en trestruktur, som gjør det oversiktlig å finne. Den enkelte plan/planområde kan kobles til en indikator.

Balansert målstyring (BMS)

WisWeb Målstyring leveres som en pakkeløsning for balansert målstyring med flere relevante moduler. 
Modulen planverk er en del av denne pakkeløsning.