WisWeb

WisWeb1 2016 Juni, 30.06.2016

Store forbedringer på Planverk og Tiltak. Mindre korrigeringer på Avvik og Felt/Tomt.

Antall punkt: 16

Område Tekst Status
Avvik
4127
Legg til Mattilsynet på Avvik
Lagt inn felt for melding til Mattilsynet på behandling av avvik.
Utført
Bilde
4114
Problem med bildevisning
Det ble søndag 19.06.2016 oppdaget et problem med at enkelte bilder på ulike nettsider ble forvrengt. Feilen ble rettet.
Utført
E-post
4115
Omlegging til Sendgrid
Vi har byttet over til ny partner for levering av e-post. Dette vil føre til at sjansen reduseres betydelig for at masseutsendinger blir kategorisert som spam hos mottaker.
Utført
Filarkiv
4101
I standard fil-velger mangler status-filter
Lagt tll manglende filter for Status på Filarkivet.
Utført
Planverk
4121
Kutter alt etter anførselstegn i tittel på Planverk - Tiltak

Når en la inn anførselstegn i tittel-feltet på fanen Tiltak i Planverk-modulen, forsvant teksten bak anføreselstegnet ved lagring.

Dette er korrigert.

Utført
Planverk
4104
Legg inn tiltak på Planverk
Lagt til ny fane for Tiltak på Planverk. Også mulighet for å hoppe til tiltaket.
Utført
Planverk
4110
Mister redigering titak fra Planverk
Får ikke tilgang til redigering av tiltak når en hopper fra Planverk - Tiltak.
Problemet er rettet.
Utført
Tiltak
4126
Legg inn type på Tiltak Kostnad
Lagt til typefelt på Kostnad på Tiltak (Investering eller Drift).
Utført
Tiltak
4124
Tilpasse endringer i Fase på Tiltak
Lagt på nye ikoner på faser i tiltak velger og oversikt samt korrigert rekkefølge på alle fasevelgere.
Utført
Tiltak
4123
Kostnader på Tiltak
Lagt til fane på Tiltak for kostnader. Her kan en legge inn fritt antall kostnadslinjer med referanse, år og beløp. Total sum vises i bunnen.
Utført
Tiltak
4107
Oppgaver på Tiltak
Lagt til fane for oppgaver i tiltaksmodulen. Dersom det legges inn oppgaver herfra vil det på disse oppgavene vises lenke til tiltaket.
Utført
Tiltak
4106
Flere felt på Tiltak
Lagt på nye felt på Tiltak:
- Kostnad
- Referanse (f.eks. for saksnummer o.l.)
Utført
Tiltak
4120
Utvidet fasevalg på Tiltak
Har utvidet fasevalgene på tiltak til følgende:
- Innspill
- Avvist
- Tilråding
- Vedtatt
- I gang
- Terminert
- Ferdig
Utført
Tiltak
4108
Knytte prosjekt til Tiltak
Det er nå mulig å knytte prosjekt til et tiltak og enkelt hoppe til prosjektet. Dette er gunstig for store tiltak som løses gjennom prosjekt.
Utført
Tiltak
4109
Mister redigering titak fra oversikt
Får ikke tilgang til redigering av tiltak når en hopper fra Tiltak - Oversikt.
Problemet er rettet.
Utført
Tomteregister
4102
Forbedre velger i modul Tomt
Forbedret Tomtemodulen. Flere filter, korrigert filter, liste med ikoner for fase.
Utført