WisWeb

WisWeb1 2016 Agust, 31.08.2016

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Tiltak
4133
Tiltak Kostnad: Sorter på år
Kostnadslinjene er nå sortert på år og deretter på tittel.
Utført
Tiltak
4132
Tiltak kostnad: Splitte beløp
Splittet prisfeltet i Investering og Drift og fjernet Type-feltet.
Utført